تماس با مشاوران و کارشناسان ما

با ما در تماس باشید

به منظور عملکرد بهتر و بهبود فرآیـند مشاوره در راستای رضایت طرفین، آشنایی کامل بایکـدیگر و ایـجاد رابطه قدرتمند، ملاقات حضوری بهترین شیوه خواهد بود. گـام اول شما، تصمیم برای ارزیـابی وضعـیت خودتـان است. برای این موضوع با کارشناسـان موسسه تماس گرفـته و پس از مشاوره رایگان تلفنی وقت ملاقات حضوری جهت ارزیابی دریافت نمایید. در این مرحله کارشـناسان ما با ارزیابی شرایط شما، راه های متفاوت ممکن و نقـاط قـوت و ضعف هریک را برای شما ترسیم نموده و شما می توانید با ذهنی باز و یاری و همفکری ما به انتخاب مسیر آینده خود بپردازید. به منظور هماهنگی وقت مشاوره و ارزیابی با ما تماس بگیرید.

همراه

09111315729

شماره تماس

(01344404026) (01344404095) (01344404096)

فکس

01344404097

آدرس

شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی ، بلوار آویشن ، خیابان کاملیا

اسکرول به بالا